Affald og storskrald

Du bedes sortere dit affald!

Containere

Vi har containere i gården til det meste affald, så vær venlig at sortere dit affald i de rigtige beholdere.

 • Organisk affald
 • Pap
 • Papir
 • Haveaffald
 • Flasker
 • Plastic
 • Batterier
 • Elektronik
 • Metal

Storskraldsrummet

Vi har et rum til lidt større affald. Rummet tømmes ca. fire gange årligt, men bestyrelsen henstiller til, at man ikke fylder rummet helt op af hensyn til brand.

Så hvis rummet er fyldt, bedes du selv tage på genbrugspladsen med dit affald.

Følgende materialer må IKKE afleveres i storskraldsrummet:

 • Maling
 • VVS/sanitet og rør
 • Nedrivningsaffald

 

Du kan læse mere om kommunens affaldssortering her.